Edo Zaaijer, Eigenaar en Adviseur Integraal Waterbeheer H2Opinion[!imgslider_title     _2!]

Adviesbureau H2Opinion


"Voor een gedegen wateradvies op maat, dat als een paal boven water staat"

Welkom op de website van Adviesbureau H2Opinion.


De naam H2Opinion is een samenvoeging van twee woorden, te weten: "H2O" en "Opinion". H2O is de scheikundige naam voor water en Opinion is het engelse woord voor Opinie wat een synoniem is voor mening, advies, standpunt, visie en overtuiging. Al deze termen hebben een relatie met het werk en de werkwijze van H2Opinion

H2Opinion geeft adviezen en ondersteuning op het gebied Integraal Waterbeheer en is actief op zowel het gebied van landelijk waterbeheer als stedelijk waterbeheer. De adviezen en ondersteuning kunnen betrekking hebben op zowel (geo)hydrology, waterkwaliteit als ecologie of een combinatie van deze kennisvelden (Integraal Waterbeheer).